ຈັດສັນແລວທາງດ່ວນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈີນ, ລາວ, ໄທ

ແລວທາງດ່ວນໄດ້ມີຮັບການມອບໝາຍ ສຳລັບເສັ້ນທາງດ່ວນສາຍບໍ່ແຕນ-ຫ້ວຍຊາຍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈີນໄປຫາໄທຜ່ານລາວ. ກະຊວງໂຍທາທິການແລະ ຂົນສົ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ແລະ ອະນຸມັດການຄັດເລືອກແລວທາງ K ໄລຍະ 181 ກມ ຕັດຜ່ານດິນແດນລາວ.

ອ່ານຕໍ່…

ສຸກສາຄອນ ແຫວນແກ້ວ