ເອເວີເຣັກສ໌ ຖະແຫຼງການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ບໍລິສັດ ອີວີເອັກສ໌ ໂຮດິງ ຈຳກັດ (EVX Holdings, Pte. Ltd.) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ບລ໋ອກເຊນ ຂອງປະເທດສິງກະໂປ ດຳເນີນການໃນນາມຂອງ ເອເວີເຣັກສ໌, ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງເທັກໂນໂນຢີ ບລ໋ອກເຊນ ເພື່ອການຈ່າຍເງິນຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການເງິນເພື່ອການຄ້າ.

ອ່ານຕໍ່…

Diana Ngo
https://coinjournal.net/everex-announces-collaboration-with-lao-development-bank/