ລັດເປີດເຜີຍຕໍ່ໜ້າສພະາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງລາຍເຊັນທາງອີເລັກໂທຣນິກຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍອອນລາຍ E-commerce

ລັດຖະບານກ່າວຕໍ່ທີ່ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ ລາວຈຳເປັນຕ້ອງມີກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລົງນາມອີເລັກໂທຣນິກ ຮອງຮັບເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າ E-commerce ແລະ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລະບົບ E-governance.

ໃນການນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງນາມອີເລັກໂທຣນິກ ເພື່ອການຫາລືໃນທີ່ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ວານນີ້, ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.

ອ່ານຕໍ່…

 

 

 

ສຸກສາຄອນ ແຫວນແກ້ວ