ວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ມາຮອດ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຄແວັກ

ປະເທດລາວໄດ້ຮັບຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂົນສົ່ງຜ່ານການອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງບໍລິສັດ ໂຄແວັກ, ຊຶ່ງເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການນະວັດຕະກຳແບບປະສົມປະສານເພື່ອການກຽມພ້ອມຂອງໂລກລະບາດ (CEPI), ອົງການກາວີ (Gavi), ອົງການພັນທະມິດວັກຊີນ, ອົງການ UNICEF ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO).

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ… 

ລັດສະໝີ ພອນວິໄລ