ສູນກວດກາອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບຈີນ

ລາວ ແລະ ຈີນຕົກລົງສ້າງສູນທົດສອບ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືປະຈຸບັນໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນດັ່ງກ່າວ, ຈະໃສ່ຊື່ທາງການວ່າ “ສູນກວດກາ ແລະ ທົດສອບຄຸນນະພາບວິສະວະກຳການກໍ່ສ້າງ”, ມີມູນຄ່າປະມານ 8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ