ບັນຫາການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍກຳນົດຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃໝ່ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ມະຫານະທີສີພັນດອນຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນໄດ້ຖ້າບໍ່ສຳເລັດການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕາມການລາຍງານຂອງການນຳອຳນາດການປົກຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງ. ລັດຖະບານໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານກັບບໍລິສັດຮັບເໝົາຈີນ (ບໍລິສັດການລົງທຶນມະຫານະທີສີທັນດອນ (ຮອງກົງ)ລາວ ຈຳກັດ) ຮ່ວມກັບບໍລິສັດແອວທີວີກໍ່ສ້າງຂົວທາງຈຳກັດ ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານຕໍ່…

ສົມສັກ ພົງຂາວ