ທຶນການສຶກສາເອັນດີເວີຂອງອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ບູລິມະສິດສູງສຳລັບ ສປປ ລາວ

(ຂປລ) ປະຈຸບັນ ໂຄງການທຶນການສຶກສາສຳລັບຜູ້ນຳ ເອັນດີເວີ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງມີການເປີດຮັບສະໝັກ ສຳລັບຮອບປີ 2019, ເພື່ອຊິງທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດີເດັ່ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອໂອກາດໃນດຳເນີນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ.

ອ່ານຕໍ່…

ຂປລ