ລາວເປີດຕົວການບໍລິການຈ່າຍຄ່າອາກອນທີ່ດິນຜ່ານທາງ App ມືຖື

(ຂປລ) ກົມຊ່ວຍສາອາກອນໄດ້ເປີດຕົວລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນການຈ່າຍອາກອນທີ່ດິນຜ່ານລະບົບອອນໄລຂອງທະນາຄານ ທີ່ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ອ່ານຕໍ່…

ບັນນາທິການ ຂປລ