ງານແຂ່ງຂັນປະກວດນັກຂ່າວໜຸ່ມດ້ານສັງຄົມໃນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2021​

ງານແຂ່ງຂັນປະກວດນັກຂ່າວໜຸ່ມດ້ານສັງຄົມໃນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2​ ປີ 2021​ ໄດ້ເຊີນຊວນໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມ “ສັງຄົມໄວໜຸ່ມ” ເຂົ້າຮ່ວມສົ່ງບົດຄວາມ ແລະ ໄອເດຍຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “#ຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ ແລະ ໂຄວິດ-19-ການຕອບສະໜອງ, ຟື້ນຟຸ ແລະ ການປັບຕົວ”. ພວກເຮົາເຊີນຊວນໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມຈາກປະເທດອາຊຽນທີ່ມີທັກສະ ມາຮ່ວມແບ່ງປັນ ແລະ ສົ່ງເສີມຂ່າວສານທີ່ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເປັນກະບອກສຽງສື່ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຊາວໜຸ່ມອາຊຽນຢູ່ແຖວໜ້າໃນການຕ້ານກັບພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19. 

ກຳນົດສິ້ນສຸດສົ່ງແບບຟອມ: 14 ກຸມພາ 2021 at 23:59 Jakarta/Bangkok time

ສຶກສາຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມໄດ້ທີ່>>>>