ນາຍົກຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX ໃນກອງປະຊຸມສະພາຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ

ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ້ບັນຂອງລັດຖະບານຊຸດທີ່ 9 ຂອງທ່ານນາຍົກຂຶ້ນໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະ ຕອບຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ຊຸດທີ IX ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ … 

ທ່ານສາມາດກົດເບິ່ງວີດີໂອດັ່ງ ຕໍ່ໄປນີ້ >>>