ເງິນກູ້ຈຳນວນ 692 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຟາມລົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ

ຜູ້ພັດທະນາໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາກູ້ຢືມຈຳນວນ 692 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ “ພະລັງງານລົມມໍລະສຸມ” ໃນລາວ 600 ເມກາວັດ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ. ບໍລິສັດ Impact Electrons Siam Limited (IES), ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານທົດແທນຊັ້ນນໍາຂອງອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ໃນຖານະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການທີ່ຮຽກວ່າ Monsoon Wind ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນອື່ນໆ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາການເງິນແບບບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. 

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ…

ຜູ້ລາຍງານຂ່າວທາມສ