ອົງການ UNFPA ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການລາຍງານ, ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ສຳຄັນ

ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ລາວ ຜ່ານ​ອົງການ UNFPA ​ແລະ ສູນສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສະຖິຕິ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສະບັບ​ປັບປຸງ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ມາດຕະຖານ​ສາກົນ.

ອົງການ UNFPA ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ນັ້ນຈາກ  the Census and the Lao Social Indicator Survey (LSIS) ເປັນແຫຼ່ງເສີມໃນການສ້າງສະຖິຕິຂື້ນມາໃໝ່.

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ