ທຸລະກິດນ້ຳກ໊ອກມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວໃນລາວ

ທຸລະກິດນ້ຳກ໊ອກໃນເມືອງຫຼວງພະບາງເມືອງທ່ອງທ່ຽວອັນດັບຕົ້ນຂອງລາວ ມີທ່າແຮງສູງໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການປະຕິບັດໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ນ້ຳປະປາທີ່ມີສູງໃນທົ່ວປະເທດ, ຕາມຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານ ເອັກຊິມ ແລະ ນັກລົງທຶນໄທໃນລາວ.

ການສະໜອງນ້ຳປະປາແມ່ນເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາ 10-15 ເປີເຊັນຕໍ່ປີໃນຫຼວງພະບາງ.

ອ່ານຕໍ່…

ວິຈິດ ໃຈຕຣົງ