ປະເທດສະວິດເຊີແລນເປີດໂຕກອງທຶນເພື່ອການສະແດງອອກທາງວັດທະນະທຳໃນລາວ

(ຂປລ) ລັດຖະບານສະວິດເຊີແລນໄດ້ເລີ່ມເປີດຮັບການເປີດປະມູນສະທາລະນະສຳລັບກອງທຶນເພື່ອວັດທະນະທຳລາວ (LCF) ເຊິ່ງຈະສະໜອງໂອກາດທາງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼີ ພາກສ່ວນສັງຄົມສົງເຄາະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສະແດງອອກທາງດ້ານວັດທະນະທຳໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວັດທະນະທຳລາວໂດຍຄົນລາວ ແລະ ເພືື່ອຄົນລາວ”.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ
http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=47269