ບໍລິສັດ SK E&C ພະຍາຍາມຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການກໍ່ສ້າງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປັບຕົວແບບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນແຕກໃນລາວ

ບໍລິສັດ SK E&C ພະຍາຍາມສ້າງກຳໄລເພີ່ມເຕີມດ້ວຍການປັບປ່ຽນຮູບແບບ ແລະ ຕົວແບບການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນແຕກໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ, ຕາມການຢືນຢັນຈາກເອກະສານພາຍໃນ ໃນວັນທີ 14 ຕຸລານີ້. ໃນຕົວຈິງ, ຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນທີ່ແຕກ ແລະ ສັນເຂື່ອນສ່ວນອື່ນໆທີ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດ SK E&C ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 6.5 ແມັດ ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າຕົວແບບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໃນເອກະສານ.

ອ່ານຕໍ່…

ຊຽວ ຢອງຈີ