ລະດັບນ້ຳເພີ່ມສູງຂຶ້ນເຖິງລະດັບສ່ຽງຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມ

ປະລິມານຝົນທີ່ຕົກຕໍ່ເນື່ອງທາງພາກເໜືອເຖິງພາກກາງຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແລະ ອຸທຸກະສາດແຈ້ງເຕືອນ.

ທາງກົມໄດ້ແຈ້ງວ່າລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນປະຈຸບັນວັດແທກໄດ້ 19.14 ແມັດ ເກີນລະດັບອັນຕະລາຍ 18.50 ແມັດ. ເຮັດໃຫ້ຂົວແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ເມືອງມະຫາໄຊ ສ່ຽງຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມ.

ອ່ານຕໍ່…

ສີລັດດາ ສຸລິຍົງ