ທະນາຄານ RHB ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງພິການລາວ

(ຂປລ) ທະນາຄານ RHB ມອບອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນ ລວມມູນຄ່າ 20 ລ້ານກີບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ.

ອ່ານຕໍ່…

ຂປລ