ອົງການກາແດງຮຽກຮ້ອງອາສາສະໝັກເຂົ້າມາບໍລິຈາກເລືອດຕື່ມ ໃນວັນບໍລິຈາກເລືອດໂລກ

ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນວຽງຈັນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ລັດຖະກອນ ໄດ້ມີການບໍລິຈາກເລືຶອດຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະເລືອດທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຈາກອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການສະໜອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ. ການເພີ່ມຈຳນວນຢ່າງໄວວາຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງບັນຫາໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດອົງການກາແດງລາວ ຈາກການປະເມີນປະລິມານເລືອດທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ເລືອດທີ່ມີຢູ່…

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ