ແມ່ຍິງລາວໄດ້ຮັບລາງວັນຜູ້ປະກອບການຍິງດີເດັ່ນຂອງພາກພື້ນ

ນັກທຸລະກິດຍິງລາວ ເກົ້າທ່ານ ໄດ້ຮັບລາງວັນຜູ້ປະກອບການເພດຍິງດີເດັ່ນຂອງພາກພື້ນ 2018 ຊຶ່ງຈັດໂດຍກຸ່ມເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການເພດຍິງອາຊຽນ ທີ່ກົມພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.

ໃນພິທີມອບລາງວັນພິເສດເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິ່ງໃນແວດວົງທຸລະກິດ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບກຸ່ມເຄືອຂ່າຍນີ້ ມີນັກທຸລະກິດຍິງທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນເກືອບ 100ທ່ານ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌