ວຽກງານໂພຊະນາການ, ນ້ຳ, ສຸຂາພິບານ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ ພາຍໃຕ້ການທົບທວນໂຄງການ EU – ລາວ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

(ຂປລ) ການເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການທີ່ຈຳເປັນ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານທີ່ພຽງພໍ ແມ່ນກຸນແຈໄປສູ່ການມີສຸຂະພາບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂອງປະຊາກອກໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີໃຕ້ຄື ສປປ ລາວ.

ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ WASH (SUNWIP) ເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂຶ້ນທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນວັນອັງຄານທີ 22 ຕຸລານີ້.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ