ຊາວບ້ານປະມານ 500 ຄອບຄົວຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນເດືອນນີ້ ສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງໃໝ່ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຮັດໃຫ້ 465 ຄອບຄົວຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນເດືອນນີ້, ຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານຕ້ອງອົບພະຍົບເກືອບທົ່ວປະເທດ.

ຊາວບ້ານໃນ 10 ບ້ານຂອງເມືອງຈອມເພັດແຂວງຫຼວງພະບາງຕ້ອງກະກຽມຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສ ເພື່ອຫຼີກທາງໃຫ້ແກ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າແຂວງຫຼວງພະບາງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີຫ້າຂອງລາວ, ເຊິ່ງສອງໃນຫ້າໂຄງການກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ.

ອ່ານຕໍ່…

ໜ່ວຍຂ່າວ RFA ລາວ
https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-luang-prabang-displacement-07122019165743.html