ໂຮງໝໍມິດຕະພາບວຽງຈັນເປີດອາຄານບໍລິການໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ

ໂຮງໝໍມິດຕະພາບວຽງຈັນເປີດອາຄານໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດການປັບປຸງມາດຕະຖານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຍົກລະດັບການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ.

ອາຄານໃໝ່ດັ່ງກ່າວລວມມີ 308 ຕຽງສຳລັບຄົນເຈັບ, ເພີ່ມເຕີມໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການເດີມຂອງໂຮງໝໍເຊິ່ງມີ 300 ຕຽງ.

ອາຄານດັ່ງກ່າວຈະປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບການວິເຄາະບົ່ງມະຕິພະຍາດທົ່ວໄປ, ກໍຄືການສາຍລັງສີ ແລະ ຖ່າຍພາບດ້ວຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກຕ່າໆ ແລະ ຂະແໜງຊ່ຽວຊານອື່ນໆ.

ອ່ານຕໍ່…

 

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ