ລັດຖະມົນຕີກ່າວຈະເພີກຖອນອຸປະສັກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວຕໍ່ລັດຖະສະພາໃນມື້ວານນີ້ວ່າ ປະເທດເຮົາມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງທີ່ກີດຂວາງການພັດທະນາດ້ານອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເພິກຖອນສິ່ງກີດກັ້ນການທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານັ້ນ.

ອ່ານຕໍ່…

ສຸກສາຄອນ ແຫວນແກ້ວ