ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຫ່ງໃນຫຼວງພະບາງ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ 11 ຕື້ກວ່າກີບ

ຕາມຂໍ້ມູນຂອງພະແນກການເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຮູ້ໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2018  ຜ່ານມາວ່າ: ການເກັບລາຍຮັບຈາກການບໍລິການເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທີທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບລາຍຮັບ ໂດຍສົມທົບກັບກົມສ່ວຍສາອາກອນ…

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ