ຊາວກະສິກອນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການແຂ່ງຂັນກະສິກຳ ສປປ ລາວ

(ຂປລ) ປະຊາຊົນກວ່າ 140,000ຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປູກເຂົ້າ ສາລີ ແລະ ພືດຜັກທີ່ມີປະສິທິພາບ ແລະ ມີຜົນກຳໄລເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກໂຄງການແຂ່ງຂັນກະສິກຳ ສປປ ລາວ. ພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງໂຄງການ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ທ່ານ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.

ອ່ານຕໍ່…

ຂປລ