ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການລົງທຶນທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດໜ້ອຍຂອງຈີນຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນລາວ

ຄວາມຜິດພາດຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຈີນຈຳນວນຫຼາຍຫຼີກລ່ຽງການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການການລົງທຶນ ແລະ ຫຼົບຫຼີກການຈ່າຍອາກອນ ໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນກິດຈະການຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານອາຫານໃນປະເທດລາວ, ຕາມການເປີດເຜີຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕໍ່ໜ່ວຍຂ່າວ RFA ລາວ.

ອ່ານຕໍ່…

RFA’s Lao Service