ລາວຍຶດໝັ້ນສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ

ລາວຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມວຽກກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິເດັກ. ທັງນີ້ ລາວວາງເປົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ພາຍໃນ 2030 ພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ