ລາວ,​ ເກົາຫຼີ ຄົ້ນຄວ້າການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງເລກທີ 8

ຊ່ຽວຊານຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະເກົາຫຼີ ໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງເລກ 8 ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຕາມມາດຕະຖານເສັ້ນທາງອາຊຽນ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ວຽງຈັນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ “ບົດວິພາກເສດຖະກິດລະອຽດໃນການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 8 ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຕາມ “ມາດຕະຖານເສັ້ນທາງຫຼວງອາຊີ (AH15)”.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌