ລາວພິຈາລະນາການບໍລິການ ອີວີຊາ

ນະຄອນພະນົມ, 28 ມິຖຸນາ 2018: ສປປ ລາວກຳລັງພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີໃນການນຳໃຊ້ວິຊາອິເລັກໂທຣນິກ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ຫຼືຕົ້ນປີ 2019, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງພະນັກງານທ່ອງທ່ຽວໃນກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວແມ່ຂອງ.

ອ່ານຕໍ່…

ດອນ ຣອສສ໌