ລາວໂທລະຄົມ ເປີດໂຕການບໍລິການ ຊິມ ອິເລັກໂທຣນິກ ຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດ

ລາວໂທລະຄົມ ໄດ້ມີການເປີດໂຕການບໍລິການ ຊິມ ອິເລັກໂທຣນິກ ຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ໂດຍຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ 10T Tech, ບໍລິສັດບໍລິການ eSIM  ໃນຮ່ອງກົງ.

ການບໍລິການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໄອໂຟນ ແລະ ໄອແພັດ ແລະ Google Pixel 3a ແລະ 4 ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນສຳລັບແຜນມືຖືແບບຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ແບບລາຍເດືອນ ດ້ວຍການເຂົ້າໄປສູນບໍລິການໃກ້ບ້ານ ເພື່ອດາວໂຫຼດ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ບໍລິການ eSIM, ຕາມບົດຂ່າວຈາກ 10T Tech.

ອ່ານຕໍ່…

Taejun Kang