ນັກທຸລະກິດຍິງລາວ ແລະ ພາກພື້ນຮ່ວມແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ທຸລະກິດຂອງແມ່ຍິງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນລາວ ໂດຍການສ້າງໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນທາງທຸລະກິດ.

ເພື່ອສົ່ງເສີມບົດບາດຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວໃນແວດວົງທຸລະກິດ, ນັກທຸລະກິດຍິງລາວຕ້ອງມີການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດສູ່ລະດັບພາກພື້ນ.

ອ່ານຕໍ່…

 

ໂຕະຂ່າວ