ລາວເປີດຕົວສະຖາບັນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ການລິເລີ່ມດ້ານໂພຊະນາການ ລາວ-ອາເມລິກາ

(ຂປລ) ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,​ ໄດ້ທຳການເປີດສະຖາບັນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລິເລີ່ມດ້ານໂພຊະນາການ ລາວ-ອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສະຖາບັນແຫ່ງໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ລວມມີ ອາຄານຄຼີນິກ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ, ມີມູນຄ່າລວມ US$ 3.9 ລ້ານໂດລາ. 

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ