ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລາວຫັນເປັນທັນສະໄໝ

ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າມີປະສິດທິຜົນກວ່າເດີມ ຫຼັງຈາກມີການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພູມສາດເຂົ້າໃນຂະແໜງການພະລັງງານໃນລາວ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌