ອຳນາດການປົກຄອງທົບທວນໝາກຜົນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDGs

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກວ່າ 70 ຄົນໄດ້ປະຊຸມກັນທີ່ວຽງຈັນວານນີ້ ເພື່ອທົບທວນໝາກຜົນ, ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ສຳລັບສົກປີ 2018-2019.

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະນະຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດຂອງລາວຈົນເຖິງປີ 2030 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສາກົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ອ່ານຕໍ່…

ສີລັດດາ ສຸລິຍົງ