ໂຄງການທົດລອງຂອງ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າດື່ມສະອາດ ແລະ ປັບປຸງສະພາບການເປັນຢູ່ທີ່ເມືອງງອຍ

ໂຄງການສາທິດການດື່ມນ້ຳດື່ມ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນຈາກ ກອງທຶນພິເສດການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເພື່ອສະໜອງນ້ຳດື່ມທີ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເມືອງງອຍແຂວງຫຼວງພະບາງ. ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳອູຈຳກັດ (ສ້າງຕັ້ງໂດຍ ບໍລິສັດ POWERCHNIA ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ) ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ ໄດ້ຈັດພິທີເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການສາທິດຢູ່ບ້ານຫາດຫີນ, ເມືອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ ຳອູ 2.

ສືບຕໍ່ອ່ານ … 

ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ, ວຽງຈັນທາມສ໌