ສະມາຄົມເກົາຫຼີມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນລາວໃນຊົນນະບົດມູນຄ່າ 10 ຕື້ກີບ

ສະມາຄົມແລກປ່ຽນສິລະປະວັດທະນະທຳເກົາຫຼີ ໄດ້ມອບເຄື່ຶອງຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆເຊັ່ນ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເກີບ, ໂຕະ, ຕັ່ງ ມູນຄ່າກວ່າ 10 ຕື້ກີບ (US$1.3 ລ້ານໂດລາ) ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຕ່າງໆ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ