ເກົາຫຼີຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານໄອທີ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ

ຊາວໜຸ່ມລາວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາແອປລິເຄຊັນ iOS ຂອງ Apple ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານໄອທີ ຢູ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ຊຶ່ງສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເກົາຫຼີ (KOICA).

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌