KOICA, ລາວ ປະເມີນແຜນແມ່ບົດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງລ້ອງແມ່ນ້ຳງື່ມ

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເກົາຫຼີ (KOICA) ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຊຸມກັນວານນີ້ ເພື່ອຫາລືບົດລາຍງານໂຄງການຂັ້ນສຸດທ້າຍ ເພື່ອຂຽນເປັນແຜນແມ່ບົດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳໂດຍລວມໃນລ້ອງແມ່ນ້ຳງື່ມ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນ US$2.68 ລ້ານໂດລາ ຈາກລັດຖະບານສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ.

ອ່ານຕໍ່…

ບັນນາທິການວຽງຈັນທາມສ໌