ລັດຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດສຳລັບການບິນລາວ

ລັດຖະບານກຳລັງຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮ່ວມດຳເນີນທຸລະກິດການບິນລາວ  ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນກຳໄລໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ. ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງລາຍງານວ່າ ມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍລາຍ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສ້າງວິສາຫະກິດຮ່ວມຜະສົມດັ່ງກ່າວກັບລັດຖະບານລາວ.

ອ່ານຕໍ່…

ສຸກສາຄອນ ແຫວນແກ້ວ