ລັດຖະບານ, ອົງການ FAO ທົບທວນຕົວຊີ້ວັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສຳລັບຂະແໜງກະສິກຳ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ FAO ໄດ້ປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານກະສິກຳ, ໂພຊະນາການ, ແລະ ການຖືຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).

ກອງປະຊຸມວິຊາການພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວຽກງານກະສິກຳ, ໂພຊະນາການ, ແລະ ການຖືຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 2030 ໃນລາວ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-29 ສິງຫານີ້.

ອ່ານຕໍ່…

ພົມພົງ ເຫຼົາອິນ