ຊ່ຽວຊານລັດຖະບານຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ການຂາດການປະສານງານລະຫວ່າງລັດຖະບານແຕ່ລະລະດັບ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ ແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຕາມຄຳເຫັນຂອງການນຳ.

ທ່ານ ບຸນກວ້າງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມວິຊາການ ທີ່ວຽງຈັນ ຫວ່າງໝໍ່ໆມານີ້ ກ່ຽວກັບດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບໃໝ່ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ