ນັກຂ່າວ Globe-trotting ສ້າງຮູບເງົາກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງແມ່ຍິງເພື່ອຫາລາຍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງລາວ

ນັກຂ່າວ Iain Finlay ແລະ Trish Clark ຈະເປີດຕົວຮູບເງົາສາລະຄະດີກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນຕ່ຳແຜ່ນ ແລະ ຫຍິບແສ່ວ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງໃນລາວ ໃນງານສາຍຮູບເງົາທີ່ Mt Vic Flicks ໃນວັນທີ 4 ມີນານີ້.

ໃນປີ 2010 ນັກຂ່າວສອງຄົນນີ້ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນບ້ານນາລິນ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ອ່ານຕໍ່…

Blue Mountains Gazette