ຈີໄອແຊັດ ສະໜັບສະໜູນ ຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ

(ຂປລ) ຈີໄອແຊັດຢືນຢັນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບກົມມໍລະດົກ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ຮັບສະຖານະພາບເປັນມໍລະດົກໂລກ ຈາກອົງການ UNESCO.

ອ່ານຕໍ່…

ຂປລ