ເຢຍລະມັນສະໜັບສະໜູນລາວໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ເຢຍລະມັນຕົກລົງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອກວ່າ 487 ຕື້ກີບ (50 ລ້ານຢູໂຣ) ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບລາວ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຢຍລະມັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການຕ່າງໆໃນຂະແໜງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ແລະ ການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນແຂວງອັດຕະປື.

ອ່ານຕໍ່…

ບັນນາທິການວຽງຈັນທາມສ໌