ບໍລິສັດຜະລິດເຫຍື້ອເຈ້ຍແຫ່ງທຳອິດໃນລາວທົດລອງທຳການຜະລິດ

(ຂປລ) ບໍລິສັດຊັນເປເປີໂຮລດິງລາວ ບໍລິສັດຜະລິດເຫຍື້ອເຈ້ຍແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມຂະບວນການທົດລອງການຜະລິດໄລຍະສາມເດືອນ ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາສິບປີໃນການດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການປູກຕົ້ນວິກ ແລະ ການສ້າງໂຮງງານຜະລິດເຫຍື້ອເຈ້ຍ. ບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນຈຳນວນ 432 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານເຈ້ຍດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝລະດັບໂລກ. ການກໍ່ສ້າງໃຊ້ເວລາ 16 ເດືອນ.

ອ່ານຕໍ່…

ຂປລ