ຊາວກະສິກອນ ເຂົ້າເຖິງການພະຍາກອນດ້ານກະສິກຳ

ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກອນທົ່ວ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງການພະຍາກອນດິນຟ້າອາກາດດ້ານກະສິກຳຢ່າງລະອຽດ. ແຜນການໃໝ່ກ່ຽວກັບການບໍລິການທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດຈະນຳພາພວກເຮົາຫັນເປັນທັນສະໄໝຫຼາຍຂື້ນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມ 2​ ວັນ ຊຶ່ງຈັດໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຫຼື (NAFRI) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຕີຄວາມໝາຍຄຳພະຍາກອນອາກາດໄດ້. 

ອ່ານຕໍ່ …. 

ນັກຂ່າວທາມສ