ສູນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອະນາຖາ ແລະ ຕິດຢາກຳລັງຂາດແຄນງົບປະມານ 

ສູນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອະນາຖາ, ເສຍຈິດ ແລະ ຕິດຢາໃນນະຄອນຫຼວງຽງຈັນກຳລັງຂາດແຄນງົບປະມານ ແລະ ພວມຂົນຂວາຍຫາທຶນຮອນເພື່ອສືບຕໍ່ດຳເນີນການ.

ສູນສົມສະຫງ່າ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຳລັງເລັ່ງຫາທຶນຮອນເພື່ອສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ເຂົ້າມາປິ່ນປົວຈຳນວນ 230 ຄົນ, ເຊິ່ງມີຊາວໜຸ່ມອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 15 ປີ ໄປຈົນເຖິງຄົນຊະລາ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ.

ອ່ານຕໍ່…

ໜ່ວຍຂ່າວ RFA ລາວ