ເອດີບີຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 48 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຕິດຕໍ່ພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດໃນເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ອ່ານຕໍ່…

ນັກຂ່າວວຽງຈັນທາມສ໌