EDL ຫຼຸດຄ່າໄຟສຳລັບການຊົນລະປະທານ ແລະ ຟາມລ້ຽງສັດໃນລາວ

ວຽງຈັນ (ວຽງຈັນທາມສ໌/ANN) – ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ພາຍໃຕ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແນະນຳພະນັກງານຂອງຕົນໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຮັບປະກັນການຄິດໄລ່ຄ່ານຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນສຳລັບການນຳໃຊ້ໂປມນ້ຳຊົນລະປະທານ ແລະ ຟາມລ້ຽງສັດ.

ທ່ານ ຄຳປະເສີດ ເທບປັນຍາ ຮອງອຳນວຍການ EDL ລາຍງານຜ່ານໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌ວ່າ ອັດຕາຄ່າໄຟໃໝ່ໃນເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ນັບແຕ່ ວັນທີ 1 ມັງກອນປີນີ້ ໄປເຖິງວັັນທີ 1 ມັງກອນ 2020. ການຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນໃນການຟື້ນຟູຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນປີຜ່ານມາ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ