ບໍລິສັດຮັບເໝົາກຽມເດີນໜ້າກໍ່ສ້າງສາຍທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ

ລັດຖະບານກຽມລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ 4 ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຂອງລາວ ແລະ ຈີນ ເພື່ອດຳເນີນການສຳຫຼວດ, ເຮັດບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ແລະ ອອກແບບລາຍລະອຽດໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌